Fundamenttyper

Fundamentet förankrar vindkraftverket i marken.
Det är beroende av belastningar som inverkar på vindkraftverket, t.ex. väder och drift, men också av vindkraftverkets storlek och markförhållanden. Efter en bedömning av på markens bärförmåga anläggs antingen en yt- eller djupgrundläggning. Fundamenten kan beroende på tillverkare vara runda, åttakantiga, kvadratiska och korsformade.
Yrgrundläggning
Yrgrundläggning
Djupgrundläggning
Djupgrundläggning

Informera dig själv

Tjänster

Terraform tillverkar grunden för alla kända tillverkare av vindkraftverk.

Företagsfilosofi

Vårt företag står för pålitlighet, kvalitet och punktlighet, erbjuder vi en kostnadsoptimerad.
beitragsbild-karriere mer

Karriär

Vill du vara med och skapa en framtid tillsammans med oss?